Make your own free website on Tripod.com

(Set)

.

ѭѡɳҤԵʵ  ᷹ͧ 觢ͧ ͵Ţ ҧ

.

 

դ͸Ժ    *1 ẺҴѹ *1 繤͸Ժµç鹹  ա˹ҹ֧

 
ѡɳз仢ͧ૵

 

૵ö¹ 2

1.      ᨡᨧҪԡ        {1,2,3}   *1

2.      ͡͹Ҫԡ        {x | x = 2n ; n = 1,2,3, }  *2

 

૵ ͡ 2 Դ

1.      ૵ӡѴ             ૵ö͡ӹǹҪԡ   

2.      ૵͹ѹ             ૵ö͡ӹǹҪԡ͹   

૵պҷѡ                       */ ҳ 繵ͧ й/*

1.      ૵ҧ         ૵Ҫԡ ૵ӡѴ  ¹᷹ f { }   

2.      ͡ѷ          ૵˭ش  ૵ءǷ֡૵  ¹᷹  U universe ͧ ....  ᷹ µ U 仡͹  ǨҴٻԧ )  ͡ѷ૵ӡѴ૵͹ѹ  Ѻ⨷    ⨷˹  ͡ѷ૵ͧӹǹԧ

 

ººҧ૵

1.      ҡѹͧ૵     ૵ҡѹͧҪԡ͹ѹء     *3

3.      ºҢͧ૵      ૵ºҡѹ  ըӹǹҪԡҡѹ    *4

 

Ҫԡ (Î)  Ѻ૵ (Ì)

A Î B    ҹ    A Ҫԡͧ૵ B A еͧҪԡ˹觵૵ B   *5

A Ì B     ҹ    A Ѻ૵ͧ૵ B   Ҫԡ૵ A ء еͧҪԡͧ૵ B  *6

 

Text Box: *ѧࡵ ...................................(Ӵ¹)..........................................
1.	 A B  A ૵ ǹ B ͧ૵
2.	 A B   A B ͧ૵駤
3.	 A B  {A} B
4.	 A ૵ӡѴ Ҫԡ n Ѻ૵ҡѺ 2n ૵

 

 

 

 

 

 

ѵԢͧѺ૵  · A, B

1.      f Ì A A Ì A 

2.      A = B   A Ì B B Ì A

3.      A Ì B   B' Ì A'

4.      A Ì B B Ì C A Ì C

 

ҧѺ૵ͧ૵ҺӹǹҪԡ

A Ҫԡ n    ҧѺ૵ͧ A Ҫԡ r   nCr  Ѻ૵  (ͧèѴ§ ͹ .3 ҧ...ж ͧä͸Ժ ͡)   A={1,2,3,4,5} ͧ Ѻ૵ͧ A ըӹǹ Ҫԡ  2   ҡ  {1,2},{1,3},{1,4},{1,5},,{4,5}   ҹѺ  ...    ͧ¹)  ٵáѹ  5C2 30 ӹǹ  ͧ

.

 

(Power Set)    P(A)   ҹ    A

 

P(A) ¶֧ ૵ͧѺ૵ͧ A        P(A) = {X | X Ì A} X Ì P(A) X Ì A

 

ѵԢͧ૵  ·  A, B

1.      A ૵ӡѴ Ҫԡ n   P(A) ૵ӡѴ ӹǹ Ҫԡ 2n

2.      X Î P(A)    X Ì A  ֧  f Î P(A) A Î P(A)

3.      P(A) ¹ f · P(f) = {f} P(A) ¹ A

4.      A Ì B P(A) Î P(B)

5.      P(A) Ç P(B) = P(A Ç B)

6.      P(A) È P(B) Ì P(A È B)

 

.